“Vận động vào mỗi buổi sáng là điều tốt cho sự lưu thông của máu. Đó là điều chắc chắn giúp chống lại các bệnh ho, cảm thông thường,