Đi bộ ngoài trời tốt cho sức khoẻ

“Vận động vào mỗi buổi sáng là điều tốt cho sự lưu thông của máu. Đó là điều chắc chắn giúp chống lại các bệnh ho, cảm thông thường, bệnh ứ máu ở não bộ, ở phổi, bệnh sưng gan, thận và nhiều chứng bệnh khác” E.G. White, Healthful Living, trang 30.

Đi Bộ Ngoài Trời

“Những người tự mình có thói quen vận động đúng mức ở ngoài trời sẽ dần dần giúp máu lưu thông điều hòa tốt đẹp. Đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, bất luận làm việc gì cũng phải dành thời giờ để vận động ở ngoài trời” E. G. White, Testimonies, volume 2, trang 256

NHỮNG NGUYÊN TẮC VẬN ĐỘNG LÀNH MẠNH
·        Phải vận động đều đặn ít nhất mỗi ngày 30 phút.
·        Phải vận động hăng hái nhưng không nên quá sức.
·        Vận động toàn thân để cho tất cả các bắp thịt đều làm việc (như đi bộ, chạy).
·        Vận động một cách thích thú như vậy mới có nhiều hiệu quả.

Sức Khỏe & Sống Lâu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *